EELK Lääne-Nigula Püha Nikolause kogudus

Täisealiste leerikursus

Leer tuleb saksa keelsest sõnast lehren ‘õpetama’.
Ladina keelne vastav väljend on Konfirmatsioon, ehk kinnitus.
Konfirmatsiooni järel kantakse inimene koguduseliikmete nimekirja. See annab õiguse taotleda kiriklikku laulatust ja olla vaderiks ristilapsele. Koguduseliikmeks olemine annab ülesande ning jõu elada kristlasena.
Oleme igal sügisel võimaldanud leerikursuse neile kellel noorteleeris on käimata. Kursus kestab kaks kuud ja lõpeb pidulikul 1. advendi pühapäeval.Olete oodatud ka muul ajal. Soovitav on kokku leppida koguduse õpetajaga.
Leeri tulija peab arvestama, et koguduseliikmel on oma õigused ja kohustused.