EELK Lääne-Nigula Püha Nikolause kogudus

Kogudus arvudes

Ristimise ja konfirmatsiooni kaudu koguduses ca 1200 liiget.

2019.aastal liikmemaksu tasunud 244 inimest

Ristiti 8  inimest
Leeritati  9 inimest
Laulatati 2 paar
Maeti 8 inimest