EELK Lääne-Nigula Püha Nikolause kogudus

Diakooniatöö

Traditsiooniks  on saanud koguduse liikmete koosviibimised  kevadel, sügisel ja talvel.

Avatud on riiete annetusmüük vanas leerimajas, kus töötavad vabatahtlikud koguduse liikmed.

Kogudusel ja vallal toimib ühisprojekt “Teine Kodu” (avatud noortekeskus), kus tegeletakse Nigula küla laste ja noortega. Noortekeskuses käib päevas keskmiselt 15 – 25 noort. Lastele pakuvad tegevust 2 tegevusjuhti.

Koos käib erivajadustega inimeste ring kord kuus.

Toimuvad kodukülastused, hingehoidlikud vestlused  ja Oru hooldekodus jumalateenistused.