EELK Lääne-Nigula Püha Nikolause kogudus

Majandus

Kuidas kogudus end majandab?

Kogudus on mittetulundusühing ja nii sõltub meie töö ning tegevus annetajatest. Iga koguduse liige leeritõotust andes on saanud õigused, aga võtnud endale ka vastutuse ning kohustused. Vastutus kristlasena on kanda hoolt oma usuelu eest, osa võtta jumalateenistustest ning teistest koguduse üritustest, palvetada enda, lähedaste, koguduse, maa ja rahva eest, aga ka kohustus rahaliselt toetada koguduse tegevust.

Iga nelja aasta tagant valib koguduse täiskogu enda hulgast koguduse nõukogu. Täiskogu koosneb koguduseliikmetest, kes on aasta jooksul maksnud liikmeannetuse ja vähemalt kord aastas käinud armulaual. Meie koguduse nõukogus on 19 liiget. Koguduse nõukogu valib omakorda juhatuse (6 liiget), revisjonikomisjoni (3 liiget), kaks sinodi saadikut ja määrab igal aastal maksud.

Lääne-Nigula koguduse nõukogu on 2020. aastaks kinnitanud liikmemaksu määrad järgmiselt: üldjuhul 1% aasta sissetulekust.
Arvestades erineva vanuse ja majanduslike võimalustega inimesi, on määratud ka nö miinimum-maksud:

  • õpilastele
12.- eurot /aastas;
  • pensionäridele
40.- eurot /aastas;
  • tööealistele
60.- eurot /aastas.

Pangakonto number: SEB, IBAN EE491010602004146002
Tekib küsimus, kuidas siis ikkagi saame hakkama. Oleme väga tänulikud meie partnerkirikutele Soomes, Rootsis ja Saksamaal, kes on tulnud meile appi ja mitmekülgselt meid aidanud. Väikese toetuse on andnud ka Lääne-Nigula vald ja eraannetajad. Hea meel on tõdeda, et iga aastaga on liikmeannetuste ja koguduses muude annetuste osa suurenenud. Oleme saanud tagasi kogudusele kuuluvad hooned ja maad, nende halduskulud ja remondid on nõudnud palju raha.

Suur rõõm on, et kogudus on aktiivne ja tegevust on erinevas vanuses inimestele. Siin koguduse juhtkonnaga vajamegi tarkust õigesti majandada, et hoida tasakaalus halduspool ning toetus sisulisele tegevusele.

Suur tänu igale annetajale, see näitab, et peate oma kodukogudust tähtsaks!

Oleme Jumalale väga tänulikud, et ta meie tööd ja tegevust on õnnistanud ning aidanud meid mitmel erineval viisil!

Tiina Võsu
koguduse juhatuse esimees