EELK Lääne-Nigula Püha Nikolause kogudus

Kuukava

* KIRIKUS 25% täituvuse NÕUE !  KIRIKUS kanname maski. 

N 6.mai kl 9:30 hommikupalvus kogudusemajas

P 9.mai kl 12:00 Emadepäev, Nigulapäeva jumalateenistus armulauaga 

L 16.mai kl 11:00 – 15:00 koolituspäev koguduse juhtorganitele

P 17.mai kl 12:00 jumalateenistus armulauaga

N 20.mai kl 9:30 hommikupalvus kogudusemajas

P 23.mai kl 10:30 koguduse nõukogu koosolek

               kl 12:00 1.Nelipüha jumalateenistus armulauaga

N 27.mai kl 9:30 hommikupalvus

P 30.mai kl 12:00 jumalateenistus armulauaga