EELK Lääne-Nigula Püha Nikolause kogudus

Täisealiste leerikursus

Leer tuleb saksa keelsest sõnast lehren ‘õpetama’.
Ladina keelne vastav väljend on Konfirmatsioon, ehk kinnitus.
Konfirmatsiooni järel kantakse inimene koguduseliikmete nimekirja. See annab õiguse taotleda kiriklikku laulatust ja olla vaderiks ristilapsele. Koguduseliikmeks olemine annab ülesande ning jõu elada kristlasena.
Oleme igal sügisel võimaldanud leerikursuse neile kellel noorteleeris on käimata. Kursus kestab kaks kuud ja lõpeb pidulikul 1. advendi pühapäeval.
Leeri tulija peab arvestama, et koguduseliikmel on oma õigused ja kohustused.

Leerikursuse kava 2018.a.

P, 14.10 kell 10:30     Jumalateenistuse kord

P, 21.10 kell 10:30     Usk ja usutunnistus

P, 28.10 kell 10:30     Kümme käsku

P, 04.11 kell 10:30     Sakramendid ja Jumala arm

P, 11.11 kell 10:30     Palve ja Meie Isa palve

P, 18.11 kell 10:30     Piibel ja Jumala ilmutus

P, 25.11 kell 10:30     EELK Põhikiri, koguduse elu,kirikuaasta

P, 02.12 kell 12:00     Leeriõnnistamine