EELK Lääne-Nigula Püha Nikolause kogudus

Kogudus arvudes

 

koguduses ~1200 ristitud liiget,

2016.a. liikmemaksu tasunud 294 liiget

2016

Ristiti 5  inimest
Leeritati  6 inimest
Laulatati 4 paar
Maeti 21 inimest